051-38769143
kamaan.club.co@gmail.com
ساعت کاری: 9 الی 20

​کالج کــــــــــــمان

آموزش بورس الگوی مثلث و انواع آن چیست؟

الگوی مثلث چیست؟

جزءالگوهای ادامه دهنده می باشد. این مدل از الگوها بیان می کند که روندهای خنثی  در طول فعالیت قیمت، یک توقف کوتاه  قیمت است و بعد از طی این روند، دوباره در همان مسیر قبل  به حرکت خود ادامه می‌دهند.

از دیگر خصوصیات  الگوهای ادامه‌ دهنده می‌توان  این نکته را ذکر کرد که در سطح الگوهای کوتاه‌مدت یا میان‌مدت قرار دارند و به این صورت در بازه زمانی کوتاه‌تری شکل می گیرند.

انواع الگوهای مثلثی

انوع الگوهای مثلثی که در گروه الگوهای ادامه‌دهنده قرار دارند، به شرح زیر است:

  1. الگوهای مثلث متقارن
  2. الگوهای مثلث افزایشی
  3. الگوهای مثلث کاهشی
  4. الگوهای مثلث انبساطی (پهن‌شونده)

هر یک از مثلث‌ها، شکل مختلف خود را دارند و به این صورت نوع پیش‌بینی در هر یک مختلف است.

۱- الگوهای مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن،جزءالگوهای اصلاحی به حساب می آید که شامل ۵ موج است و بعد از پایان موج پنجم، انتظار ادامه روند و یا پایان اصلاح را خواهیم داشت.

موقعی که خریداران و یا فروشندگان یک سهم ، قدرت لازم  در شکل‌گیری یک روند مشخص را نداشته باشند؛ مثلثی  همچون مثلث متساوی‌الساقین ساخته میشود که شیب قیمت‌های سقف و کف در آن، به سمت یک نقطه همگرا می‌شوند. به این  صورت، این الگو شکل میگیرد.

در حقیقت، موقعی که خریداران و فروشندگان درهدایت قیمت به سمت خودشان ناتوان باشند، دو خط متصور  به یکدیگر نزدیک می‌شوند و بازار را به حرکت ناگهانی که قابل تشخیص نیست، نزدیک می‌کند. این روند همچنان ادامه می‌یابد که یکی از طرفین بازار (خریدار یا فروشنده) تسلیم شود.

در تحلیل کنیکال، موقعی می‌توانیم از الگوی مثلث متقارن، سیگنال خرید و یا فروش بگیریم  که خط بالا و خط پایین مثلث که در حقیقت به نوعی نشان دهنده خط مقاومت و حمایت هستند، توسط یک کندل شکسته شود و در ادامه، کندل دیگری نیز روند آن را تأیید نماید.

به این صورت، اگر مثلث متقارن در ادامه روند صعودی تشکیل شود، امکان صعودی شدن قیمت و خروج قیمت از سطح مقاومت بالاتر  خواهد بود. اما اگر، این الگو در ادامه یک روند نزولی  ساخته میشود، امکان ریزش بالاتر قیمت و خروج قیمت از سطح حمایت افزایش خواهد یافت.

در پایان برای رسم هر ضلع این مثلث، در نظر گرفتن حداقل ۲ نقطه ضروری است.

 

مقاله مفید و کاربردی در مورد حدضرر ومزایا و معایب آن بخوانید

۲- الگوهای مثلث افزایشی

الگوی مثلث افزایشی و یا صعودی، یکی از شکل های مختلف الگوهای مثلث متقارن حساب می‌شود اما  از لحاظ پیش‌بینی تفاوت‌هایی با الگوی متقارن دارد. اغلب مثلث‌های افزایشی در روندهای صعودی شکل میکیرند و به عنوان الگوهای ادامه‌دهنده عمل می‌کنند اما بغضی اوقات به عنوان الگوهای تشکیل‌دهنده کف نیز عمل می‌کنند.

موقعی که خریداران قدرت لازم  برای عبور از سطح مقاومتی نداشته باشند و نتوانند در سطح مشخصی سفارش‌گذاری کنند، خط قیمت را به سمت بالا هدایت خواهند کرد. در چنین موقعیتی، مثلثی همچون مثلث قایم‌الزاویه از برخورد خط روند افقی (خط بالا) با خط روند صعودی (پایین) ساخته میشود که در این نوع مثلث، شکست اغلب از قسمت ضلع افقی (بالا) اتفاق می‌افتد و روند صعودی با این شکست، ادامه‌دار خواهد بود.

در حقیقت، خریداران به مرور قدرتمند می‌شوند چرا که قیمت کف، روی خط روند صعودی قرار دارد و آن قدر به سطح مقاومت فشار وارد می‌کند تا در آخر، از خط مقاومت عبور کند و آن را بشکند. به این صورت، روند صعودی ادامه خواهد یافت.

در تحلیل تکنیکال موقعی  می‌توانیم از الگوی مثلث افزایشی، سیگنال خرید و فروش بگیریم  که قیمت‌ها در محدوده بین یک سطح مقاومت افقی (بالایی) و یک خط حمایت صعودی (پایینی) در نوسان باشد و در ادامه، روندی صعودی و یا نزولی (به ندرت) شکل بگیرد. در چنین موقعیتی، حجم معاملات به صورت  چشمگیری افزایش می‌یابد و این حرکت برگشتی به خط حمایت پس از شکست غیرمعمول نیست و با حجم معامله کمی  صورت می گیرد.

در این الگو، این نکته را بایدمد  نظر بگیرید که  اغلب خریداران موفق می‌شوند و مقاومت را در هم می‌شکنند. البته برای رسیدن به این موفقیت، باید سفارش خرید خود را بالای خط مقاومت قرار دهید.

۳- الگوهای مثلث کاهشی 

الگوی مثلث کاهشی و یا نزولی، یکی دیگر از شکل های مختلف الگوهای مثلث متقارن حساب می‌شود اما از لحاظ پیش‌بینی تفاوت‌هایی با الگوی متقارن دارد. اغلب مثلث‌های کاهشی در روندهای کاهشی شکل می گیرند و به عنوان الگوهای ادامه‌دهنده عمل می‌کنند. اما بعضی اوقات به عنوان الگوهای تشکیل‌دهنده سقف نیز عمل می‌کنند.

موقعی که فروشندگان به مرور قدرت را از خریداران می‌گیرند و بازار را در دست می‌گیرند، قیمت‌ به کم کم  کاهش می‌یابد. در چنین  وضعیتی، مثلثی همچون مثلث قایم‌الزاویه‌ از برخورد خط روند نزولی (بالا) و خط روند افقی (پایین) شکل می‌گیرد که شکست معمولأ از (پایین) اتفاق می‌افتد و روند نزولی با این شکست ادامه‌دار خواهد بود.

در حقیقت فروشندگان به مرور  قدرتمند می‌شوند، چون که قیمت سقف، روی خط نزولی قرار دارد و آن‌قدر به خط حمایتی به وسیله فروشندگان فشار فروش وارد می‌شود تا در آخر از خط حمایت عبور کند و آن را بشکند. به این صورت روند نزولی قیمت ادامه خواهد یافت.

در تحلیل تکنیکال موقعی می‌توانیم از الگوی مثلث کاهشی، سیگنال خرید و فروش بگیریم  که قیمت‌ها در محدوده بین یک سطح حمایت افقی (پایینی) و یک خط مقاومت نزولی (بالایی) در نوسان باشد و در ادامه، روند نزولی و یا صعودی (به ندرت) شکل بگیرد. در چنین موقعیتی حجم معاملات به صورت  چشمگیری افزایش می‌یابد.

۴- الگوهای مثلث انبساطی (پهن شونده)

الگوی مثلث انبساطی نوع غیرمعمول و کمیاب از الگوهای مثلثی است که به صورت  مثلث واژگون است که خطوط روند آن از یکدیگر فاصله می‌گیرند و شکلی همچون مثلث در حال توسعه و منبسط را به خود می‌گیرد.

از جمله دلایل مهم تشکیل این نوع از الگوی مثلثی، تمایل بیشتر از حد خریداران به خرید سهم است که باعث ایجاد سقف قوی در بازار می‌شود.

حجم معاملات در این الگو، به این ترتیب است که:

با افزایش قیمت و نزدیک شدن به رأس مثلث، حجم معاملات افزایش خواهد یافت. چنین موقعیتی  این سیگنال را به ما می‌دهد که بازار غیر قابل کنترل و احساساتی است.

 

جهت شرکت در کلاس های رایگان بورس موسسه کمان اینجا را کلیک کنید