051-38769143
kamaan.club.co@gmail.com
ساعت کاری: 9 الی 20

​کالج کــــــــــــمان

مزایای سرمایه گذاری در بورس-ویدئو- قسمت اول

در پست قبل مزایای سرمایه گذاری در بورس را تقریبا بیان کردیم .

دراین پست اولین قسمت از ویدئوی آموزشی که توسط سازمان بورس تهیه شده را برای شما قرار میدهیم .

برای مشاهده ادامه ویدئو ها با کالج کمان همراه شوید.