051-38769143
kamaan.club.co@gmail.com
ساعت کاری: 9 الی 20

​کالج کــــــــــــمان

مجمع شرکت سهامی چیست

منظور از مجمع شرکت چیست؟

مجامع شرکت های  بورسی برای سرمایه گذاران تازه وارد به بورس ابهاماتی دارد سهام‌داران تازه وارد به بورس که تجربه شرکت در مجامع را ندارند با ابهامات زیادی مثل وضعیت نماد زمان مجمع، وضعیت قیمت سهم قبل و بعد از مجمع، اتفاقاتی که در مجامع می‌افتد و غیره روبرو می شوندو حتی تفاوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده نیز برای تعدادی جای سوال پیش می آید. گردهمایی سهام‌داران و مدیران یک شرکت سهامی که به جهت  تعیین وضعیت شرکت و تصمیم گیری درجهت فعالیت‌های آن شکل می‌گیرد، مجمع می گویند شرکت در این مجمع‌ها برای سهام‌داران و شرکت، منافعی دربر دارد

شرکت‌ها چند نوع مجمع دارند؟

مجمع عمومی عادی سالیانه

مجمع عمومی عادی سالیانه درخصوص رسیدگی به صورت‌های مالی شرکت، رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان شرکت و همچنین تصویب میزان سود نقدی تقسیمی بین سهام‌داران صورت می گیرد این مجمع با حضور بیش از نیمی از سهام‌داران شرکت به صورت رسمی تشکیل می شود و تنها یک بار در سال برگزار می‌شود. طبق قانون تجارت ایران شرکت‌های سهامی می بایست که مجمع عمومی عادی سالیانه خود را حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی‌شان تشکیل دهند.  از آنجایی که سال مالی بیشترشرکت‌های بورسی اخر اسفند ماه می باشد.بیشتر مجامع شرکت‌ها نیز در خرداد و تیر ماه برگزار می‌شوند

مجمع عمومی فوق العاده

 مجمع عمومی فوق العاده تقریبا همانند مجمع عمومی عادی برگزار میشوداما در این مجمع موضوع‌هایی مانند تغییر اساسنامه شرکت، کاهش و افزایش شرکت یا حتی انحلال شرکت مورد بررسی وتصمیم قرار می‌گیرد.

 

 

جهت آشنایی بیشتر با دنیای بورس می توانید در دوره های اموزش مقدماتی رایگان بورس موسسه شرکت کنید

 سهام‌داران از تشکیل مجمع‌ها چگونه با خبر می‌شوند؟

اغلب ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع، از طریق سایت کدال (codal.ir) صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده شرکت به همراه تمام  یادداشت‌های پیوست آن و همچنین گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت و آگهی دعوت به مجمع در اختیار سهام‌داران قرار می‌گیرد تا در موردحضوردر مجمع یاغیبت در این جلسه، تصمیم گیری کنند. وهمچنین جدول زمان‌بندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی به وسیله هیئت مدیره نیز قبل از برگزاری مجمع در سامانه کدال اطلاع رسانی می‌شود.

شرکت‌ها میبایست که زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستورجلسه مجامع عمومی خود را حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع افشا کنند که این اطلاعات نیز در سایت کدال، روزنامه رسمی شرکت و همچنین سایت اینترنتی شرکت اطلاع رسانی می‌شود. هر شخصی که در زمان برگزاری مجمع شرکت سهام‌دار باشد، می‌تواند در مجمع شرکت کند.

نکته‌های کاربردی در مورد مجمع شرکت‌ها
  • اغلب ۲ روز کاری قبل از برگزاری مجمع شرکت، نماد معاملاتی آن در تابلوی بورس متوقف و دیگر قابل معامله نیست اگر قصد ندارید تا در جلسه مجمع شرکت کنید باید سهام خود را قبل از آن بفروشید.
  • تصمیماتی که در مجامع شرکت‌های بورسی گرفته خواهد شد از جمله تقسیم سود نقدی یا افزایش سرمایه،شامل تمام افرادی که در این تاریخ سهام‌دار شرکت هستند خواهد شد.
  • ۲ روز بعد از برگزاری مجمع شرکت، نماد معاملاتی آن شرکت بازگشایی میشود.تصمیماتی که در مجمع گرفته می‌شود شامل اشخاصی می شود که در زمان برگزاری مجمع، سهام‌دار شرکت بوده‌اند. با یک مثال این موضوع را شفاف تر می کنیم. فرض کنید که شرکت در مجمع خود ۱۰۰ تومان سود نقدی تصویب می‌کند و شما روز بعد از بازگشایی نماد، سهام خود را به شخص دیگری می‌فروشید. این ۱۰۰ تومان سود در هر زمانی که پرداخت شود متعلق به شما خواهد بود نه به شخصی که سهام را روز بعد از مجمع از شما خریداری کرده است.
  • اگر در مجامع سود نقدی تصویب شود، اغلب در روز بازگشایی نماد، این سود از قیمت قبل از مجمع سهم کسر می‌شود و قیمت تئوریک سهم در زمان بازگشایی برابر خواهدشد با قیمت روز قبل از مجمع منهای سود تقسیمی تصویب شده در مجمع. ممکن است این قیمت به علت عرضه و تقاضا در زمان بازگشایی متفاوت با فرمولی که بیان شد باشد
  • طبق قانون تجارت، شرکت‌ها تا ۸ ماه پس از زمان برگزاری مجمع فرصت دارند که سود نقدی را بین سهام‌داران توزیع کنند. بعضی شرکت‌ها خیلی زود سود نقدی را بین سهام‌داران تقسیم می‌کنند و بعضی دیگر تا آخرین مهلتی که دارند این سود را پرداخت نمی‌کنند. پس باید توجه کنیدکه قبل از برگزاری مجمع آگهی زمان‌بندی پرداخت سود را مطالعه کنید تا بهتر بتوانید در مورد شرکت یا عدم شرکت در مجمع تصمیم گیری کنید.
  • اگر سود نقدی تقسیمی شرکت در مجامع  شامل شما شود و در تاریخ تعیین شده آن را دریافت نکنید، شما همچنان این سود را از شرکت طلبکار هستید؛ حتی اگر چند سال بعد هم به شرکت مراجعه کنید می‌توانید آن سود را دریافت کنید.
  • 2020