051-38769143
kamaan.club.co@gmail.com
ساعت کاری: 9 الی 20

​کالج کــــــــــــمان

سرخطی زدن در بورس چیست؟

فرایند جدید سرخطی زدن  در بورس

این واژه بیشتر برای معامله گران حرفه‌ای و یا سبدگردانان بازار استفاده می شود سرخطی زدن میشه گفت که در راس ساعت شروع معاملات در صف خرید یا فروش گذاشته می‌شود اینجوری معامله‌گرا ن میتوانند در صف خرید با یک نماد پرطرفدار جایگاه بهتری بسازند

سرخطی زدن در بورس  زمانی نقش خود را پیدا می کندکه برای یک سهم صف‌های  خرید یا فروش ایجاد می شود. سرمایه‌گذاران  زیادی دربازاربه دنبال سرخطی زدن  سهم‌های مورد نظر خود هستند. این افراد  قبل ازگشایش بازار  تلاش می‌کنند  درردیف اول این  صف قرار بگیرندواین جاست که حجم زیادی ازسفارشات در کمترین  زمان به سمت هسته معاملات فرستاده می شود.در بازار بورس قیمت سفارشات برای بالاترین قیمت در صف خرید وپایین ترین قیمت در صف فروش تنظیم شده است واین جاست که سرخطی زدن باتوجه به رقابت بالا معناپیدا می کند

سرخطی زدن روشی پرکاربردبرای استفاده معامله گران است که معامله گران سفارش خود را در ساعت8:30 دقیقه صبح و در اولین لحظات قبل ازگشایش بازار، ثبت و ارسال می‌کنند.

اما نقش  سرخطی زدن در عرضه‌های اولیه بیشتر خود را نشان می‌دهد. نمادهایی که نخستین بار واردبازارمالی بورس می‌شوند، درکمترازیک ماه تا ۴۰ روز می‌توانند سودی بالغ بر ۱۰۰ درصد را عاید سهامداران آن بکنند.  با توجه به تعداد بالای افرادی که در بورس وارد می شوند، تعداد سهم اندکی از این عرضه‌های اولیه به آنان می‌رسد.  افراد با  سرخطی زدن به دنبال خرید این سهام از افرادی می باشند که قصدفروش سهام خودرا دارندو با این روش غیرعادلانه برای افزایش سود استفاده می کنند.

شیوه سرخطی زدن چیست؟

برخی افراد سودجو با تبلیغات ربات‌های سرخطی زن را معرفی می‌کنند و از این روش کلاهبرداری می‌کنند که حساب افراد را خالی می‌کنند. این ربات‌ها به هسته سازمان و کارگزاری دسترسی ندارند و امکان فرآیند سرخطی وجود ندارد و تنها باعث دستکاری و یا کلاهبرداری از پرتفوی شما خواهند کرد. پس به  این ربات‌ها لطفااعتمادنکنید

استفاده ازیک اینترنت  پرسرعت  که در ۱ میلی ثانیه  درخواست افراد را بتواندارسال کند در زمینه سرخطی زدن می‌تواند موثر باشد.   باتوجه به قوانین سازمان بورس، ارسال درخواست در کمتر از ۳۰۰ میلی ثانیه امکان‌پذیر نبوده و کلیک پیاپی بابت سرخطی زدن تنها باعث میشود افراد از صف خرید یا فروش خارج شوند.

سرخطی زدن خیلی به امکانات کارگزاری ربط دارد و کاگر کارگزاری شما هسته مناسبی داشته باشد و  به درستی به سازمان متصل شود، سفارش شما به موقع ارسال می‌شود.

با توجه به وضعیت موجود اینترنت ، خیلی ازافراد در نقاط کشور به اینترنت پر سرعت برای ثبت سفارشات دسترسی ندارند، برخی شرکت‌ها با ارائه سرور مجازی به افراد در رفتن  آن هابه ابتدای صف خرید یا فروش سهام کمک می‌کنند.

باتوجه به گفته های کارشناسان بعضی ازکارگزاری‌ها الگوریتمی را طراحی کرده‌اند که از این طریق امکان وصل شدن  به سرورهای سازمان بورس  وخرید سهم‌های سرخطی  برای مشتریان خود هست. شیوه کار این الگوریتم به این گونه است که  با استفاده از داده‌های دریافتی از سازمان بورس و با بهره گیری  از روش‌های ریاضی و نرم افزارهای کامپیوتری برای مشتریان خودسرخطی می‌زند و آنها را به ابتدای صف انتقال می دهند

روشی برای پایان سرخطی زدن به روش‌های نادرست

کارشناسان اعتقاد دارندکه استفاده از روش‌های سرخطی برای خرید و یا فروش سهام مفسده هایی را دربرمی گیرد.مثلا افراد بااز سرخطی زدن به روش الگوریتمی نمادهای عرضه اولیه را خریداری کرده و بااین روش سودهای زیادی را بدست می آورند

بعضی از کارشناسان  بازنمودن محدوده نوسان برای سهم‌های عرضه اولیه در روز پس از و اگذاری را راهکار حل این مسئله می‌دانند. به این معنی که  یک نماد به عنوان سهم عرضه اولیه در بورس ارائه می‌شود، بعد از فروش آن سهم در فرآیند فروش عرضه اولیه، در اولین روزی که این سهم در سیستم عرضه و تقاضا خرید و فروش می‌شود، نوسان ۵ درصدی حذف شود و سهم قیمت واقعی خود راپیداکند

برخی مواقع بااین روش رانت هایی را برای بسیاری به وجود می اورد که بااستفاده ازاین روشی غیر عادلانه سودهای کلان بدست می اورند ورود سازمان بورس برای ازبین بردن سرخطی هایی که به این روش‌ها زده شده اند، می‌تواند تا حدودی عدالت و شفافیت را به بازار برگرداند.ََ