051-38769143
kamaan.club.co@gmail.com
ساعت کاری: 9 الی 20

​کالج کــــــــــــمان

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده چیست؟

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده چیست؟

  شرکت سهامی جهت افزایش سرمایه در بعضی مواقع ، سود انباشته ای ندارند و یا مقداري ازاین مبلغ افزايش سرمايه را بصورت انباشته دارند و اين مقدار جهت افزايش سرمایه كافی نمی باشد. به همین دلیل افزایش سرمایه از محل آورده نقدی را انجام می دهند.

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده به چه صورت انجام می شود

در این شکل از افزایش سرمایه از سهامداران می خواهند مبلغی را به حساب شرکت واریز نمایند و این امکان به سهامداران فعلی می دهند، که اصطلاحا حق تقدم می گویند.

سهامدار در فرصت مجاز جهت معامله این اوراق می تواند یکی از دو روش زیر انتخاب کند

1- پرداخت ارزش اسمی سهم

 سهامداران میبایست به ازای هر سهم  مبلغ 1000 ریال پرداخت کند.

2-فروش حق تقدم

سهامدار شرکت این حق داردکه اوراق خود را در مدت تعیین شده بفروشد. این مدت زمان از طرف شرکت از طریق سایت کدال قابل دسترس است. چنانچه  سهامداران بنابه دلایلی خواستار استفاده از حق تقدم ها نبودند، می توانند  اوراق خود را در مدت تعیین شده به فروش برسانند. و شخص دیگری که  اوراق را می خرد باید علاوه بر مبلغی که برای حق تقدم به فروشنده پرداخت می کند، مبلغ درخواست شده توسط شرکت را به حساب شرکت پرداخت کند.

 درصورتی که  سهامدار در مهلت تعیین شده  پذیره نویسی نکند و یا  گواهی حق تقدم خود را نفروشد شرکت پس از دوره پذیره نویسی، گواهی های باقی مانده را به عنوان حق تقدم های استفاده نشده از طریق بورس  بفروش می رساند و  مبلغ حاصله را پس ازفروش به حساب سهامداران قبلی واریز می کند.

اشخاصی که این حق تقدم های استفاده نشده را در بازار خریداری می کنند، جایگزین سهامداران قبلی می شوند.

 

جهت شرکت در کلاس های آموزش رایگان بورس اینجا را کلیک کنید

 

نکته 1 : در افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات  مهلت استفاده از گواهی های حق تقدم و خرید سهام در مدت زمانی 60 روزه می باشد.

نکته 2 : دامنه نوسان حق تقدم سهم 10 درصد می باشد

محاسبه قیمت سهام بعد از افزایش سرمایه از محل آورده نقدی

قیمت سهم پس از افزایش سرمایه  از محل آورده نقدی بصورت زیر محاسبه می شود:

A = D / 100
P = (S + A * B) / (1 + A)

D: درصد افزایش سرمایه از محل آورده
S: قیمت پایانی سهام قبل از افزایش سرمایه
B: قیمت اسمی سهام جدید منتشر شده
P: قیمت سهام پس از افزایش سرمایه

مزایا و معایب افزایش سرمایه از محل آورده نقدی

مزایا:

  • 1- تزریق نقدینگی درون شرکت
  • 2- سرعت گرفتن فرآیندهای توسعه ای
  • 3- کمک به بهبود سودآوری شرکت در بلند مدت

معایب:

  • 1- به علت مهلت استفاده از حق تقدم، پروسه زمانبر می باشد.
  • 2- سهامداران در واریز وجه نقد برای ارزش اسمی سهم مقاومت می کنند.     2020

 

 

 

 

 

 

 

  • منبع:http://bursekamaan.ir/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/