051-38769143
kamaan.club.co@gmail.com
ساعت کاری: 9 الی 20

​کالج کــــــــــــمان

آموزش بورس در الگوی پرچم

الگوی پرچم (Flag) چیست؟

از دسته ی الگوهای ادامه دهنده به حساب می آید  قیمت قبل از ادامه روند قبلی خود  به اصطلاح مقداری استراحت می کند ، در اینجا  الگوی پرچم را ایجاد می کند و سپس  به حرکت قبلی خود ادامه میدهد. الگوی پرچم اغلب  پس از افزایش یا کاهش شدید قیمت ایجاد  میشود.

 

الگوی پرچم

 

الگو  پرچم  از دو قسمت  تشکیل میشود : میله و پرچم

 

  میله پرچم : 

صعود یا نزول شدید قیمت که در بالا  بیان شد ، در حقیقت  میله پرچم را ایجاد میکند . معمولا میله پرچم پس از شکست حمایت یا مقاومت یا خط روند صورت می گیرد . حرکت قبل از شکل گیری ناحیه پرچم را اصطلاحا میله پرچم می  گویند.

پرچم عادي: 

یک مستطیل کوچک است با شیب خلاف روند قبلی. به این معنی که  اگر میله پرچم رو به بالا باشد ، مستطیل کوچک رو به پایین است و اگر روند شدید قبلی رو به پایین باشد ، مستطیل  رو به بالاست.

پرچم مثلث:

 الگوی مثلث متقارن است با شیب افقی. مانند مخروط اول سطح مقطع زیادی دارد اما  کم کم باریک میشود.

شکست:

 شکست بالاي مقاومت برای یک پرچم عادي يا سه گوش بالا رو، به بیانی صعود قبلي از سر گرفته شده است. در یک پرچم عادي يا سه گوش پایین رو، شکست زیر مقاومت پشتیبان بیانگر آن است که نزول قبلي از سرگرفته شده است.

حجم: 

حجم میبایست  در زمان صعود یا نزولي که میله پرچم را تشکیل می دهد، سنگین باشد.

حجم سنگین، حرکت ناگهاني و شديدي که میله پرچم را ایجاد میکند، توجیه می کند 

گسترش حجم روي شکست مقاومت اعتبار ساختار الگو و احتمال تداوم آن را قوت مي بخشد

هدف:

برای حساب کردن صعود یا نزول، می توان طول میله پرچم را به شکست مقاومت پرچم عادی یا سه گوش اضافه کرد.

الگوی پرچم  دو نوع می باشد:

  • پرچم (دارای دو سطح موازی)
  • پرچم سه گوش

 

پرچم (نوع اول):

این الگوی  معمولا  شبیه  یک کانال است که شیبی خلاف حرکت اصلی قبل از خود دارد. در حقیقت نوعی اصلاح و جذب انرژی برای حرکت در مسیر قبلی می باشد. اغلب  این الگو به دلیل تسویه سفارشات افرادی که در سود بوده اند ایجاد می شود.

باید  این را بدانید  که این الگو موقعی  تکمیل می شود که قیمت ضلع موافق حرکت فعلی را بشکند. یعنی اگر پرچم به سمت بالا در حال حرکت بود (پرچم نزولی)، باید ضلع پایین شکسته شود. در حالیکه  که شیب الگو به سمت پایین باشد (پرچم صعودی)، باید ضلع بالایی الگو شکسته شود.

 

هدف الگوی پرچم چیست؟

میبایست میله پرچم را اندازه بگیریم. و بعد از نقطه ای که شکست مدنظر انجام شده است، به اندازه میله پرچم هدف گذاری میکنیم. 

الگوی پرچم سه گوش (Pennant):

این الگو شباهت خیلی  زیادی به الگوی مثلث متقارن دارد. در نتیجه  یکی از راههایی که می توان برای این الگو هدف قیمتی را تعیین  کرد، طبق  الگوی مثلث متقارن است.