051-38769143
kamaan.club.co@gmail.com
ساعت کاری: 9 الی 20

​کالج کــــــــــــمان

آخرین اخبار و آموزشهای رایگان بازاربورس

با مطالعه مطالب وبلاگ ، اطلاعات و آموزشهای خودرا بروز کنید و با ارسال نظرات و پیشنهادات خود زیر مطالب به دوستان خود کمک نمایید.

مزایای سرمایه گذاری در بورس | ویدئو-قسمت دوم

قسمت دوم ویدئوی آموزشی مزایای سرمایه گذاری در بورس.   ( کالج کمان برگزار کننده دوره های آموزشی بازار بورس در مشهد )
ادامه مطلب

مزایای سرمایه گذاری در بورس-ویدئو- قسمت اول

در پست قبل مزایای سرمایه گذاری در بورس را تقریبا بیان کردیم . دراین پست اولین قسمت از ویدئوی آموزشی که توسط سازمان بورس تهیه شده را برای شما قرار میدهیم . برای مشاهده ادامه ویدئو ها با کالج کمان همراه شوید.  
ادامه مطلب

ﻣﺰاﻳﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﻮرس

 ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا آﺣﺎد ﻣﺮدم درﺧﺼﻮص ورود ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزار اﻇﻬﺎر ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . دراﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ذﻛﺮ ﭼﻜﻴﺪه اي از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ  . ﻧﺒﻮد ﺣﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدي ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻣﻜﺎن ورود ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزار را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  درﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ با ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺨﺸﻲ ازﺳﻬﺎم …
ادامه مطلب

مراکز احراز هویت در مشهد

جهت دریافت کد معاملاتی بورس پس از ثبت نام اینترنتی سجام و کارگزای منتخب نیاز به احراز هویت میباشد . باتوجه به شلوغی کارگزاری ها متقاضیان میتوانند جهت احراز هویت به دفاتر پیشخوان دولت مشخص شده مراجعه و اقدامات لازم را انجام دهند. مدارک مورد نیاز برای این امر: اصل کارت ملی ، شناسنامه و مدرک تحصیلی میباشد.
ادامه مطلب

چرا باید تحلیل تکنیکال بیاموزیم

برای ورود به بازار بورس نیازمند فراگیری آموزش و علومی است که بدون یادگیری آنها بدون شک متضرر خواهید شد و امکان از دست دادن سرمایه خود بسیار زیاد خواهد بود. یکی از علوم اساسی و پایه در این رشته تحلیل تکنیکال میباشد . در مقاله زیر که بصورت pdf جمع آوری شده است دلایل اصلی لزوم آموزش تحلیل تکنیکال بیان شده است .  چرا باید تحلیل تکنیکال را بیاموزید.pdf
ادامه مطلب